Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk

Kurtuluş Öztürk


70. ALİ AYHAN
Jinekolojik onkoloji alanında uzmandır.


Kadın kanserleri ile kanser öncüsü lezyonların tanı ve tedavisi, kanser taraması ve kolposkopi ile ilgilenen Prof. Dr. Ayhan, 2007 yılından itibaren Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Mikrocerrahinin temel prensipleri üzerine çalışmıştır. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği’nin kurucu üyesi ve başkanıdır. European Society of Gynecologic Oncology (ESGO) Ortadoğu Temsilcisi olarak görev yapmıştır.

2016 IGCS Lizbon Toplantısı’nda Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü almıştır. 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden birincilikle mezun olan Ayhan, 1982 yılında State University of New York at Buffalo’da jinekolojik onkolojide tanı ve yenilikler, kolposkopi ve lazer üzerine çalışmalar yaptı. Aynı yıl University of British Columbia-Vancouver’da mikrocerrahinin temel
prensipleri üzerine çalıştı. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği, Hacettepe Kadın Doğum Kliniği Geliştirme Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, üyeliği yanında Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği’nin kurucu üyesi ve halen başkanıdır. Ayrıca ‘International Gynecologic Cancer Society’ üyesi olup, 2005 - 2009 yılları arasında ESGO (European Society of Gynecologic Oncology)’nin ortadoğu temsilcisi olarak görev yapmıştır.69. ERKAN ALPSOY
Behçet hastalığıyla ilgili çalışmaları bulunmaktadır.


Tıp eğitimini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde alan Prof. Erkan Alpsoy, uzmanlık eğitimini aynı üniversitede Dermatoloji Anabilim Dalı’nda almıştır. Mart-Eylül 1999 tarihleri arasında 6 ay süreyle “The Free University of Berlin, Department of Dermatology’ de başlıca “Behçet hastalarının serumlarının sağlıklı insan monositleri üzerindeki etkisi” başlıklı araştırma projesi olmak üzere immünodermatoloji eğitimi görmüştür. Halen araştırmalarına Akdeniz Üniversitesi’nde devam etmektedir.

Türk Tabipler Birliği, Antalya Tabip Odası, Türk Dermatoloji Derneği, Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği, Akdeniz Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği, European Academy Of Dermatology And Venereology, European Society Of Dermatologic Research gibi kurumlara üyedir. Sağlık Bilimleri alanında Akdeniz Üniversitesi 2002 Yılı Teşvik Ödülü de olmak üzere özellikle Behçet hastalığıyla ilgili yaptığı araştırma ve sunumlar dolayısıyla pek çok ödülün sahibidir. Behçet hastalığı patogenezinde serbest oksijen radikallerinin önemi; Behçet hastalığı’nın
oral ve genital ülserleri; Behçet hastalığı’nda toll-like receptor-2 gen polimorfizmi; Kitin ve kitinazın allerjik reaksiyondaki rolü; Pemfigus hastalarında HLA Class I ve II antijenlerinin dağılımıgibi araştırma projelerine imza atmıştır.

Alpsoy’un temel ilgi alanları arasında İmmünodermatoloji (Behçet Hastalığı, psoriasis, atopik dermatit, vb.), Melanom ve Monosit-makrofaj hücre kültürü gelmektedir.68. FATOŞ YALÇINKAYA
Çocuk nefrolojisi alanında uzmandır.


Prof. Dr. Fatoş Yalçınkaya, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmalarını sürdürmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk Nefroloji - Çocuk Romatoloji Bilim Dalında görev yapan Prof. Yalçınkaya’nın araştırma alanları Ailesel Akdeniz ateşi, Hipertansiyon, Vaskülit, Pediyatrik Diyaliz ve Kronik böbrek yetmezliği üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Hacettepe Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini alan Yalçınkaya’nın makaleleri Turkish J Pediatrics, Pediatric Nephrology, Nephrology Dialysis Transplantation, J Rheumatology, Clinical Rheumatology, Acta Pediatrica, European J Pediatrics gibi pek çok yabancı uluslararası yayında yayınlanmıştır.67. TAMER DEMİRALP
Nörosistemler alanında çalışmalarını sürdürmektedir.


İstanbul Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı’nda ve İstanbul Üniversitesi, Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı’nda çalışmalarını sürdürmekte olan Prof. Dr. Tamer Demiralp, özellikle Nörofizyoloji, Biyopsikoloji, Nörosistemler, Biyomedikal Görüntü İşleme, Biyosinyal İşleme ve Kognitif Nörobilim alanlarındaki araştırmalarıyla tanınmaktadır.

İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini alan Demiralp, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’nde yapmıştır. Frontiers in Human Neuroscience dergisinde yardımcı editör olan Tamer Demiralp, Beyin Araştırmaları Derneği üyesidir. 2003 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü almıştır. Sinir sistemi ağlarında gerçekleşen sinyal aktarımı ve bilgi işleme entegre analizi üzerine ve klinik nörobilim araştırmaları üzerine çalışmaları mevcuttur.66. LALE TOKGÖZOĞLU
Ateroskleroz, koroner arter hastalığı, pulmoner hipertansiyon konusunda çalışmaktadır.


Lale Tokgözoğlu dahiliye ihtisasını Hacettepe Tıp Fakültesi’nde 1988 yılında tamamladı. Ardından Houston’da Baylor College of Medicine and the Methodist Hospital’da Kardiyoloji İhtisasını tamamladı. Dr. Tokgözoğlu Türkiye’ye dönerek Hacettepe Tıp Fakültesinde 1991 yılında Doçent, 1998 yılında Profesör unvanını aldı. Halen Hacettepe Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında Profesör olarak çalışmaktadır.

Prof. Tokgözoğlu, 2003-2005 yılları arasında Avrupa Ateroskleroz Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, 2005-2009 yılları arasında Genel Sekreterliği yaptı. 2009-2013 yılları arasında Avrupa Ateroskleroz Derneği Eşbaşkanlığına seçildi. Bu görev tamamlanınca halen bu Derneğin Eğitim Komisyonu Başkanlığını sürdürmektedir. 2008 yılında 77’nci Avrupa Ateroskleroz Derneği Kongresini ilk kez Türkiye’ye aldı. Prof. Tokgözoğlu, Dünya Ateroskleroz Derneği Avrupa Federasyon Başkanlığını 4 yıl süreyle yapmış, ardından 60 ülkenin oyu ile bu derneğin de Genel Sekreterliğine seçilmiştir. Halen bu Derneğin yönetim kurulunda devam etmektedir.

Prof. Tokgözoğlu, Fellow of the American College of Cardiology ve Fellow of the European Society of Cardiology unvanını taşımaktadır.65. KEMAL SITKI TÜRKER
İnsanlarda refleks kontrolü üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.


Koç Üniversitesi’nde Fizyoloji profesörü olarak çalışmalarını sürdüren Kemal Sıtkı Türker, doktora eğitimini İskoçya’da bulunan Glasgow Üniversitesi Fizyoloji Bölümü’nde yapmıştır. 1983 ve 2007 yılları arasında Avustralya’da Adelaide Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde araştırmalarını yürütmüştür. Daha sonra Marie Curie Avrupa Birliği Başkanı olarak Türkiye’ye dönmüştür.

Kemal Türker, reseptörlerden insan kaslarını sinir sistemine bağlayan motor nöronları ve sinaptik girdileri kavrayabilmek için araştırmalar yürütmüştür. Halen yürüttüğü projeler; perioral reseptörler ile çiğneme kontrolünden hareket esnasında çeşitli reflekslerin modülasyonuna kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.64. MERT ERKAN
Genel cerrahi alanında uzmandır.


Prof. Dr. Mert Erkan, 1970 yılında İstanbul’da doğdu. 1995’de İ.Ü., İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Genel Cerrahi ihtisasını 2001’de İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi’nde tamamladı ve aynı hastanede uzman olarak 2002 yılına kadar çalıştı. 2003-2007 yıllarında Heidleberg Üniversitesi European Pancreas Center’ın moleküler biyoloji laboratuarında post doktoral araştırmacı olarak bulundu ve “The influence of tumor modulated microenvironment on pancreatic cancer behavior” isimli doktora tezini “summa cum laude” derecesi ile tamamladı.

2007 yılında Münih Teknik Üniversitesi Cerrahi Bölümünde çalışmaya başladı. 2010 yılında Almanya’da Sindirim Sistemi yan dal uzmanlığını tamamlayarak, Münih Teknik Üniversitesi’nde cerrahi servis direktörü (Oberarzt) oldu. 2011 yılında Münih Teknik Üniversitesi’nden Genel Cerrahi Doçenti unvanını aldı. 2013 yılında aynı üniversitenin Pankreas Cerrahisi Bölüm Başkanı oldu. Ekim 2014’den itibaren Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü’nde görev yapmaktadır.

International Hepato-Pancreato- Biliary Associaton (IHPBA/EHPBA), International Association of Pancreatology (IAP), European Pancreatic Club (EPC), Deutscher Pankreasclub (DPC), Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği gibi kurumlara üyedir.63. ESEN KARAMÜRSEL AKPEK
Kornea nakli konusunda uzmandır.


Esen K. Akpek, 1999’dan beri Baltimore’da Wilmer Göz Enstitüsü’nde görev yapmaktadır. Kornea nakli alanında dünyaca ünlü bir isimdir. Dr. Akpek şu anda Wilmer’de kornea ve dış hastalıklarda burs programı direktörüdür ve alanında liderlik yapan çok sayıda oftalmolog yetiştirmiştir.

Akpek, keratoprotez cihazları alanında patent sahibidir, Cora Verhagen İmmünoloji Ödülü, Amerikan Oftalmoloji Başarı Ödülü ve başka pek çok ödüle sahiptir. Kornea ve oküler yüzey hastalıklarının cerrahi tedavisinde uzman olan Akpek, her türlü donör ve yapay kornea nakli ameliyatlarını gerçekleştirebilmektedir. Zorlu katarakt ameliyatlarında ve komplike ön segment rekonstrüksiyonu vakalarında da uzmanlaşmıştır. Klinik uzmanlığı, enflamatuar göz bozuklukları, korneanın alerjik ve immünolojik hastalıkları ve konjonktiva, sklerit, üveit, katarakt cerrahisi, korneal transplantasyon, limbal kök hücre transplantasyonu ve keratoprotezidir.

Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi’nden alan, Ankara’da staj ve stajyerlik eğitimini takiben Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Massachusetts Göz ve Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde Oküler İmmünoloji dalında uzmanlık eğitimi alan Akpek, daha sonra Wilmer Göz Enstitüsü’nde kornea, katarakt ve dış hastalıklarda cerrahi burs programını tamamlamıştır.62. SEDAT KİRAZ
Romatoloji alanında uzmandır.


İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Sedat Kiraz, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İç Hastalıkları uzmanlık eğitimine başladı ve 1993 yılında İç Hastalıkları uzmanı oldu. 1993 yılında başladığı Romatoloji yan dal eğitimini, 1996 yılında tamamladı. 1999 yılında Romatoloji Doçenti, 2004 yılında da Romatoloji Profesörü
olan Sedat Kiraz halen Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı’nda çalışmaktadır.

Prof. Dr. Kiraz’ın yabancı dergilerde yayınlanmış 100’e yakın yayını ve bunlara alınmış çok sayıda atıf bulunmaktadır. Özellikle Ankilozan spondilit başta olmak üzere iltihaplı romatizmal hastalıklarla ilgili çalışmalar yürütmektedir.61. AHMET ELMAAĞAÇLI
Hematoloji, onkoloji ve kök hücre transplantasyonu alanlarında çalışmaktadır.


Prof. Dr. Ahmet Elmaağaçlı’nın uzmanlığı dahiliye, hematoloji ve onkoloji alanındadır. 2017’den beri Hematoloji, Onkoloji ve Kök Hücre Transplantasyonu Anabilim Dalı Başhekimi olarak Asklepios Klinik St. Georg, Hamburg’da çalışmalarını sürdürmektedir. Daha önce, uzun yıllar boyunca Essen Üniversitesi Hastanesi’nde görevliydi ve burada en son kemik iliği transplantasyonu için poliklinik üst yönetiminden sorumluydu. Hematolog olan Prof. Elmaağaçlı, kök hücre ve kemik iliği transplantasyonu konusunda uzman olarak kabul edilmektedir.

Başarılı profesörün araştırma alanları arasında Lenfatik sistemin malign hastalıkları - malign lenfomalar, Multipl miyelom, Akut ve kronik lösemi, Bağışıklık sistemi hastalıkları (örneğin şiddetli aplastik anemi), Miyelodisplastik sendrom / miyeloproliferatif bozukluklar, Katı organlarda tümör hastalıkları ve Kemo/immünoterapi yer almaktadır. İlik nakli konusunda önemli çalışmalar yapmakta ve Türkiye’de bu konuda konferanslara katılmaktadır.